reklama

reklama

NAJNOWSZE czyli po prostu newsy

                                              UWAGA

ZE WZGLĘDÓW TECHNICZNYCH UMIESZCZAMY INF.TYLKO POD ZAKŁADKĄ

                           "AKTUALNOŚCI"

.NIE MA MOŻLIWOŚCI  DOKONYWANIA WPISÓW POD POZOSTAŁYMI ZAKŁADKAMI I DLATEGO POJAWIAJĄ SIĘ TYLKO "STARE " INF.NIE MODYFIKUJEMY NATOMIAST TYCH ZAKŁADEK W OBAWIE, ŻE CAŁY "DOROBEK"NAM ZNIKNIE.TAK SIĘ JUŻ ZDARZYŁO I NIESTETY ODZYSKALIŚMY TYLKO CZĘŚCIOWO MATERIAŁ ZAPISANY I NP.W  ZAKŁADCE "NAJNOWSZE CZYLI PO PROSTU NEWSY"UDAŁO SIĘ ODZYSKAĆ TYLKO WPISY DO ROKU 2016.

 

 

7.07.2016

1/08/2015

Wróbelek w Tesco- markecie żyrującym na wszystkim co polskie(podatki, pracownicy i jeszcze przyroda)

Sobota 1 sierpnia godzina 15 z minutami -market Tesco na Widzewie w Łodzi. ul. Widzewska

Na wysokości okien, które oczywiście są "na stałe" ale zgodnie z obowiązującymi przepisami są obok nich okna do otwierania(do oddymiania) fruwa oszalały z przerażenia wróbelek.

Nie trzeba być znawcą, ornitologiem, wystarczy myśleć logicznie i wyciągać z wnioski z tego co się widzi aby stwierdzić, że jakimś sposobem wróbelek dostał się pod dach, z jego rozpaczliwych lotów do otwierających się automatycznie drzwi wejściowych wynika, że musiał dostać się tamtędy ale nie potrafił powrócić tą samą drogą(wchodzący, wychodzący ludzie, drzwi otwierające się, zamykające-nie są to warunki aby ptak mógł się wydostać- to nie myszka, która może" smyrgnąć "pod nogami).

Na interwencję aby otworzyć górne okna —otrzymujemy informację z biura obsługi klienta od pani,że wróbelek mieszka tu już 5 lat (ona pracuje od 9 ciu).Komentarz pozostawiamy sobie- wróbelek bez jedzenia i picia lata sobie po Tesko przez 5 lat —Jest to epokowe odkrycie i oznacza, że można nie jeść i nie pić i to powinno zostać wykorzystane przez rządzących w celu obniżenia wynagrodzeń i emerytur. Jedzenie i picie nie jest potrzebne czego dowodem jest wróbelek. Nie dajemy za wygraną-ochroniarz niezwykle lojalny wobec swojego zagr. pracodawcy, (który to pracodawca nie płaci w Polsce podatków a mieszkańcom oferuje szajs za zgodą rządzących nami) zabrania fotografować wróbelka. No jest to chore — ponieważ wróbelek na oknie nie jest obiektem strategicznym. Ale może być dowodem w sprawie. Zaczyna się awantura. Straż Miejska w Łodzi — posiadająca Patrol Animal —"olewa nas" dyżurny jest niechętny temu zgłoszeniu i to jest najdelikatniejsze określenie/.Wcześniej uświadamia nas, że SM nie będzie łapała wróbelka- a przecież nikt nie prosił o łapanie wróbelka tylko o spowodowanie nakazem administracyjnym jego uwolnienie. Wróble są gatunkiem chronionym w Polsce — no ale pan strażnik miejski nie musi tego wiedzieć, a skoro nie wie to niech słucha co się do niego mówi. Prawdopodobnie   Patrol będzie miał notatkę, że wróbelka nie było już bo sobie poleciał-do piachu chyba, no bo straż Miejska jest po to aby szarpać się z handlującym truskawkami albo popychać staruszkę co sprzedaje pietruszkę .Na stwierdzenie nasze" i domagam się sporządzenie protokołu" —pan strażnik co to ma służyć społeczeństwu odpowiedział, pani może ewentualnie —prosić. Otóż panie strażniku miejski-ja się domagam a nie proszę.

W wirze trwającej awantury o uwolnienie wróbelka- inny pracownik stwierdził, że on mieszka tu, wróbelek nie pracownik, od 2-ch lat. I tak sobie lata,- żyjąc oczywiście powietrzem i napawaniem się widokiem sprzedawanych w Tesco artykułów.

Konkluzja —zagraniczne markety, zagraniczni inwestorzy maja nas Polaków tak gdzie słonce nie dochodzi. Polak zaś za miejsce pracy(panie z Biura Klienta, ochroniarze) nie tylko poświęcą wróbelka ale prawdopodobnie każdego z nas za te parę krwawych groszy. Generalnie te szmatławe blaszaki nie spełniają wymogów ale nikomu to nie przeszkadza .Górne okna służące do oddymiania(dym jest lżejszy od powietrze i idzie w górę) musza być otwierane automatycznie jednym przyciskiem-nie ma potrzeby wchodzenia na drabiny ani ściągania linoskoczków. Wystarczy otworzyć te cholerne okna.

Wprawdzie wróbelki żyją i lat 10 -ale muszą jadać:

Głównie nasiona zbóż, chwastów, drzew i krzewów, nasiona roślin strączkowych, a wiosną drobne owady. Ten wróbelek z cała pewnością nie jest ani tym, który dostał się do Tesco 5 lat temu ani tym, co 2 lata temu —tamte wróbelki już dawno wylądowały w koszu na śmieci. A takich wróbelków, gołąbków które dostają się pod strzechy marketów są tysiące na przestrzeni tych wszystkich lat od kiedy powstały w Polsce te twory. Czy wreszcie się ktoś tym zainteresuje — wprawdzie wróbelek to nie sławny lew Cecil ale wróbelek teĹť CHCE Ĺťyć I ma do tego prawo!!!!

21.07.2015

 

29.03.2015

Potrzebny  dobry D O M

 

adopcja przez łódzkie schronisko dla zwierząt tel.42 6587842,;kontakt do lecznicy w której przebywa sunia 42 6792424.Jest to roczna sunia,bardzo przyjazna dla ludzi,ładnie chodzi na smyczy na spacerach zachowuje sie przyzwoicie i poprawnie (wiemy bo ją wyprowadzamy)nie lubi innych psów,toleruje koty.

 

 

 

7 listopada 2014 (piątek)

Petycja w sprawie ustawy o ochronie zwierząt doświadczalnych 07.11.2014r.
Łódź, dn. 07.11.2014r.
Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Zwierząt,, Schronisko"
ul. Jadwigi 36, 92-107 Łódź
Łódzkie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami
ul. Piotrkowska 117/19, 90-430 Łódź
Grupa inicjatywna mieszkańców Łodzi
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Wiejska 4/6/8
00-902 Warszawa


Petycja w sprawie ustawy o ochronie zwierzątdoświadczalnych


Szanowni Państwo Posłanki i Posłowie,
Jako reprezentanci ruchu społecznego na rzecz zwierząt w Łodzi, przedstawiciele organizacji pro zwierzęcych, instytucji, ugrupowań, sympatycy i przyjaciele zwierząt wyrażamy swój stanowczy sprzeciw wobec ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych
i edukacyjnych przyjętej w sierpniu 2014 roku. Jednocześnie apelujemy o wprowadzenie w przedmiotowym projekcie istotnych i koniecznych
poprawek, które przedstawiamy poniżej.W naszej ocenie obecna treść projektu rządowej ustawy sprzeniewierza się intencjom Dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/63/UE z dnia 22 września 2010 r. w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych. Ponadto wejście w życie ustawy w obecnym jej brzmieniu stanowiłoby poważny regres w jakości systemu nadzoru nad doświadczeniami w Polsce,
a wręcz jego barbaryzację, która w XXI wieku jest bezspornie nie do przyjęcia. Rządowy projekt ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych i edukacyjnych wywołał w Łodzi jak i całym kraju stanowczy sprzeciw i oburzenie społeczne,Petycja w sprawie ustawy o ochronie zwierząt doświadczalnych 07.11.2014r.które czujemy się w obowiązku wyrazić działając w słusznym interesie społecznym.
Sankcjonowanie okrucieństwa wobec zwierząt, pozwalanie na zadawanie bólu i cierpienia żywym stworzeniom przez młodzież w majestacie prawa, wykonywanie eksperymentów i badań z pozornym nadzorem jest kpiną z praw zwierząt oraz Dyrektywy Unii Europejskiej i wyrażonej
w niej zasady 3Z — zastąpienia (czyli zastosowania metod alternatywnych), zmniejszenia (liczby zwierząt), złagodzenia (dotkliwości wykonywanych procedur).Wobec powyższego domagamy się w szczególności:
1. wprowadzenia zakazu eksperymentów na zwierzętach naczelnych, zwierzętach dzikich
oraz zwierzętach bezdomnych, z wyłączeniem przypadków WYJĄTKOWYCH, na podstawie
szczegółowego uzasadnienia naukowego, które miałoby charakter jawny.
2. wyłączenia możliwości wykonywania procedur w celu kształcenia prowadzonego w szkołach
ponadgimnazjalnych. Celem prawodawcy winno być budowanie postawy empatii i pokojowego
współistnienia wszystkich istot żywych, a nie szerzenie wśród młodzieży przykładów okrucieństwa
i traktowania zwierząt w kategoriach przyrządu naukowego, co oczywiście jest sprzeczne z Ustawą
o Ochronie Zwierząt oraz Światową Deklaracją Praw Zwierząt.
3. utrzymania bezwzględnego zakazu wykonywania zabiegów uniemożliwiających zwierzętom
poddawanym doświadczeniom wydawania głosu w czasie bolesnych procedur doświadczalnych
oraz obecnych, dobrych regulacji dotyczących znieczulenia
4. precyzyjnego uregulowania kwestii powtórnego eksperymentowania na dotkliwie
skrzywdzonych zwierzętach - możliwość wykonania eksperymentu jedynie w WYJATKOWYCH
wypadkach, na podstawie szczegółowego i jawnego uzasadnienia i badania weterynaryjnego,
w procedurze terminalnej w której zwierzę nie odzyska przytomności;
5. wprowadzenia bezwzględnego zakazu stosowania procedur o najwyższym stopniu inwazyjności
6. dopuszczenia prowadzenia badań w celu ochrony środowiska naturalnego TYLKO jeśli
prowadzone są one w interesie zdrowia ludzi lub zwierząt
7. zapewnienia udziału w KAĹťDEJ komisji etycznej, oceniającej wnioski o przeprowadzenie
doświadczenia, minimum 3 przedstawicieli organizacji humanitarnej (nie gatunkowej) ochrony
zwierząt. Dopuszczenie do sytuacji, w której większość członków komisji etycznej stanowią
eksperymentatorzy, jest oczywistym pogwałceniem litery prawa tj. zasady bezstronności
8. wprowadzenia możliwości odwołania się od dopuszczającej doświadczenie decyzji komisji
etycznej do Krajowej Komisji Etycznej. Brak takiej możliwości stanowi pogwałcenie
konstytucyjnej zasady dwuinstancyjności oraz jest rażącym pogwałceniem celu Dyrektywy
i jej zasad przejrzystości i bezstronności.
9. wprowadzenia jawności ocen retrospektywnych projektów, wyników kontroli Inspekcji
Weterynaryjnej w instytucjach zaangażowanych w doświadczenia oraz zbiorczych informacji
statystycznych przekazywanych przez Krajową Komisję Etyczną do instytucji europejskich,
informacji o stwierdzonych naruszeniach.
10. wprowadzenia, zgodnie z Dyrektywą Unijną, wymogu powołania w jednostkach badawczych
zespołu ds. dobrostanu zwierząt, składającego się co najmniej z posiadającego odpowiednie
kwalifikacje pracownika oraz lekarza weterynarii, a w przypadku użytkowników — pracownika
naukowego posiadającego odpowiednie kwalifikacje.
Petycja w sprawie ustawy o ochronie zwierząt doświadczalnych 07.11.2014r.
Niniejszym zgodnie z art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej działamy w uzasadnionym
interesie społecznym oraz w obronie społecznie uzasadnionego interesu, z upoważnienia licznych
mieszkańców Łodzi, sympatyków i obrońców praw zwierząt stwierdzając, że obecny kształt
ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych i edukacyjnych nosi znamiona
aktu naruszającego prawo krajowe i międzynarodowe i godzi w powagę polskiego Parlamentu.
Wyrażamy nadzieję, że vox populi nie jest dla Państwa obojętny i w dalszych pracach nad
projektem ustawy nasze postulaty zostaną uwzględnione.                              

                                            Podziękowanie dla nas

jest przede wszystkim podziękowaniem dla naszych darczyńców, bo dzięki Ich wsparciu my możemy wspierać schronisko dla zwierząt

 

RAZEM U TEOLINY i innych zwierzaczków(ŁTOnZ i MY)

razem, bo w jedności siła

 

 

18.08.2014

czarna przyjaźń

 

Przyszło w poczcie!!

 

 Witam serdecznie.
Kocięta podrzucone w torbie podróżnej za ogrodzenie posesji przy ul. Więckowskiego 50. Z rozpytywanych mieszkańców nikt nie wiedział i nie widział kto mógł dopuścić się takiego czynu, żeby pozostawić niespełna 6/7 tygodniowe maluchy, które wymagały jeszcze odpowiedniej troski matki (karmienie, pobudzanie do wypróżnień przez masowanie brzuszków...). Cóż mogłam zrobić, przy tak ruchliwej ulicy, gdzie auta pomimo ograniczeń prędkości pędzą jak oszalałe a właściciele psów nie wszyscy są normalni, co było zagrożeniem dla takich malutkich kocich dzieci. Zabrałam je, wykarmiłam, wypielęgnowałam, wyleczyłam z niewielkiego kataru; dzisiaj zostały odrobaczone na koszt naszego Stowarzyszenia a za tydzień pierwsze szczepienia. Szukamy dla nich troskliwych opiekunów.
Bardzo proszę o zamieszczenie na naszej stronie tych pociech. Są zdrowe, ruchliwe i mogą wnieść wiele dobrego w życie ludzi. Zachowują czystość w klateczce a poza nią różnie bywa... Są radosne i pełne życia, łakome na pieszczoty ze strony człowieka oraz chętne do wspólnych zabaw z psami.
Pozdrawiam.Agnieszka

 

 

 

22.06.2014

 

 

3.06.2014

Miał byś uśpiony - 4 łapki zmasakrowane.Trafił do nas.Jest w klienice wet.-jest ratowany.Wie, że tu dostał pomoc, jest wdzięczny i przyjacielski.słodki kundelek coli-miniaturka.Bardzo dzielny i mądry.

   
     

 

29.05.20134

 

 

 28.04.2014

ZOSTAŁ ZNALEZIONY TEN PIES-SZUKAMY JEGO DOMU.PILNE

 

 

 

 

AKTUALNIE POSIADANY PRZEZ NAS -STAN NASZYCH PODOPIECZNYCH(28.02.2014)

 

Pod   opieką naszego Stowarzyszenia      przebywa aktualnie:

Psów 29    i   KOTów 20 oswojonych,domowych  oraz prawie 30 kotów   wolnobytujących -dokarmianych i leczonych.

W organizacji z którą ścisle współpracujemy tj Łódzkim Towarzystwem opieki nad Zwierzętami jest    drugie tyle psów oraz 21 kotów.Razem więc mamy  wcale pokaźne schronisko.Mamy równiez wspólnego konia.

   

 

  NASZE KOLEJNE BUDKI DLA KOTÓW WOLNO BYTUJĄCYCH   25.02.2014

 

 

NA NASZĄ STRONĘ WDARŁY SIE WIRUSY,KTÓRE ZNISZCZYŁY CZĘŚĆ NASZYCH PUBLIKACJI.

ODBUDOWUJEMY TO MOZOLNIE.NIESTETY NIE  UDA SIĘ WSZYSTKIEGO ODTWORZYĆ TAK JAK BYŁO.

DLATEGO STOWRZYLIŚMY DZIAŁ

"ARCHIWUM AKTUALNOŚCI "

I  W NIM BĘDĄ TE WADOMOŚCI I WYDARZENIA,KTÓRE UDA NAM SIĘ PRZYWRÓCIĆ.

 

Łódź.dn.9.02.2014

DZIEŃ KOTA JUŻ ZA NAMI....

 

 

Łódź.dn.05.02.2014r

 


AtualnościNAJNOWSZE czyli po prostu newsyz ostatniej chwilina dzisiajAktualności RóżnePowrót BrudaskaNowy Kiciuś w Stowarzyszeniunasz wkład w remont i modernizację łódzkiego schroniska dla zwierzątArchiwum AktualnościREKSIOZIMA 2012Wigilia 2011wakacjenumer krsogłoszeniaPublikacja raportu finansowgoArchiwumściana pamięciPrzyjacieleBlogwstępDEFINICJANasi podopieczniMaxiu emerytŁomianekMIKOTrzyłapekDaisy"Narączki 2"DzikuskaBabusiaz miłości koni do człowiekastarowinkaColinkaŁatekBIAŁASGOSPODYNICZUPUREKFOKSIUGazetkaWielka Głowa czyli "tego nie robi się kotu"Umrzeć - tego się nie robi kotu.Kącik fotograficznyodpoczynekPRACA DYPLOMOWA ŁUKASZA PIETRZAKAO nasLudzie stowarzyszeniaZarządOPPDorobekNasi Darczyńcysprawozdanie Finansowe za rok 2011SprawozdanieMłoda paraMikołajAkty prawneStatut stowarzyszeniaMożesz pomóc1 procentPrzekaż darowiznę onlineKontaktMapa serwisuNewsletter


Fatal error: Call to undefined function strreplace() in /home/klient.dhosting.pl/walczak/hostowane/schronisko.lodz.pl/index.php on line 296